Cursos pilot de vol a vela

1ª OPCIÓ:  Vols d’Iniciació

Aquelles persones que vulguin fer una prova prèvia al Curs de Pilot de Veler complert a l’Escola, tenen la possibilitat de fer-ho mitjançant la compra d’un paquet de 10 vols d’iniciació, a realitzar en 3 mesos i amb una bonificació de 100 € respecte al preu de tarifa vigent pels vols de divulgació (vegeu tarifes vigents). Caldrà autorització paterna visada per un Notari si sou menors d'edat (entre 16 i 18 anys).

PROGRAMA
Els participants s’habituen amb el funcionament del Club, las tasques de preparació del material i el funcionament en pista. Els vols es realitzen en planadors amb la plaça de passatger assegurada i amb pilots experts i amb habilitació per volar amb passatgers.

  •  1ª-4ª Pràctica:   Es comenta i s'ensenya el comportament de l'avió, l'efecte dels comandaments de vol, vol recte, els viratges, la importància de la velocitat i l'efecte dels aerofrens.
  • 5ª-8ª Pràctica:   S'inicia al participant en la fase del remolc i de l'aterratge així com un repàs dels vols anteriors. També s'explica com aprofitar l'ascendència d'una tèrmica i el vol de vessant segons les condicions meteorològiques.
  • 8ª-10ª Pràctica:   S'apliquen  els coneixements adquirits en els vols anteriors i es fa una avaluació per un instructor.

Els vols tenen una duració aproximada de 20 minuts.

AVANTATGES:

-  D'entrada no cal fer-se soci ni reconeixement mèdic previ.

-  Si opta per seguir amb els curs, disminuirà la necessitat de classes amb un instructor.

-  Si opta per seguir amb els curs complert, la quota d’entrada es reduirà en un 50 %.

-  Si opta per seguir amb els curs tindrà preferència en la reserva d’una plaça d’alumne.

 

2ª OPCIÓ:  Curs per obtenir el Títol Oficial de Pilot de Planador.

La nostra Escola, autoritzada per la Dirección General de Aviación Civil, funciona els caps de setmana. Les places són limitades, per això es millor fer-ne la matrícula de reserva abans. En el període de la temporada alta de competicions (maig - agost) les classes estaran supeditades a la disponibilitat de l’instructor.

Per obtenir-ho, és necessari :


a) Ser soci del Club. Pagar una quota d’entrada i, a partir d'aquí una quota mensual. (Vegeu tarifes vigents)


b) Fer una revisió mèdica especial per a aquesta activitat (Certificat Mèdic Classe II per a pilot de planejador) El cost orientatiu és d'uns 130 Eur. El Club et proporcionarà els Centres que el fan.


c) Tramitar la documentació (Targeta d'Alumne). Tots els tràmits els porta a terme el propi Club, de forma gratuïta. Documentació a aportar : El Certificat Mèdic Classe II original , 1 fotocòpia del DNI, 4 fotografies - carnet, fotocopia d’un document del compte bancari, autorització paterna visada per un Notari si sou menors d'edat (entre 16 i 18 anys).


d) Fer el curs d'aprenentatge:

  1. Pràctica: Ja es pot començar a volar en biplaça amb l'instructor ! Com hem dit abans, les classes pràctiques impartides per instructors autoritzats segons el programa d’escola aprovat per la Dirección General de Aviación Civil  es fan els caps de setmana (hi ha un grup pels dissabtes i un altre pels diumenges).
  2. Teoria:  Alguna de les assignatures : Aerodinàmica, Instruments, Méteo1 , Méteo2, Navegació, Procediments i pilotatge.
    Les classes teòriques es donen en paral·lel a las pràctiques, després dels vols i preferentment en període d'octubre a març. Al final del curs teòric fem exàmens interns i, posteriorment, l’examen oficial realitzat per la Dirección General de Aviación Civil per a l'obtenció del títol de pilot de vol a vela.

e) Superar l'examen teòric i pràctic oficial de la DGAC

 

Resposta a les preguntes més freqüents

Galeria: 
Compartir: