El club

El club té la seva seu social al mateix aeròdrom General Vives, que és el lloc on es desenvolupa tota la nostra activitat.

Els socis del Club formen un equip humà que fa possible que cada cap de setmana i altres dies festius puguem efectuar la nostra activitat de vol. Entre tots ens repartim les feines, que bàsicament es podrien englobar en:

- Equip de Junta: Totes aquelles persones que gestionen els ingressos, les despeses, manteniment de la infraestructura del club, relacions amb altres clubs i administracions locals, comptabilitats, revisions d'avions...

- Equip de Taller: Socis autoritzats per les autoritats aeronàutiques per poder reparar i mantenir els velers del club i dels socis.

- Pilots remolcadors: Socis que poden pilotar les avionetes remolcadores imprescindibles per el vol a vela.

- Auxiliars de camp: Socis que, durant el dia de vol, s'encarreguen d'apuntar els vols que s'efectuen en el club.

- Equip d'Escola: Socis autoritzats per les autoritats aeronàutiques per poder ensenyar als alumnes a volar en veler. Per a més informació, visiteu l'apartat dels cursos.

Per poder guardar tots els avions, el Club disposa de tres hangars. Els socis tenen a nivell particular 6 hangars més.

Galeria: 
Compartir: